چاپ سویـی

چاپ سویـی

چاپ‌ سوی، معروف ترین غذای چینی در جهانیکی از معروف‌ترین بشقاب‌های چینی در سراسر جهان که با اندکی تغییر در همه جا طرفدار فراوان دارد؛ چاپ‌سویChop suey اصلی شامل گوشت قرمز یا سفید به همراه سبزیجات است که روی حرارت…